نمایشگاه دریایی ایران ۵ الی ۸ آذر ماه

کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ در راستای رسالت خود در برگزاری نمایشگاه های تخصصی داخلی و خارجی و توسعه کسب و کار و تجارت بین الملل و با عنایت به پیشرو بودن کشور نروژ در حوزه های دریایی و شیلات با همکاری سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان و شرکت هیراب اقدام به همکاری در برگزاری بیست و یکمین نمایشگاه دریایی جمهوری اسلامی ایران نموده است. این رویداد با توجه به شرایط کنونی تحریم های یکجانبه جامعه جهانی و تلاش بمنظور حضور شرکت های اروپایی و نروژی در نمایشگاه مذکور حائز اهمیت ویژه می باشد.

Leave a Reply