سفیر نروژ در پنجمین کنگره نفت و نیرو ایران

سفیر نروژ در ایران در پنجمین کنگره نفت و نیرو اظهار داشت: کشور نروژ در کشورهای مختلف سرمایه‌گذاری داشته تا بتواند ریسک را کاهش دهد و چنانچه قیمت نفت نوسان داشت، خود را با آن همگام کند. ما در حال حاضر ۶۹ درصد از آنچه از درآمدهای نفتی را در صندوق ذخیره کرده‌ایم، در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری داشته‌ایم برای اینکه بتوانیم ارزش بازار را حفظ کنیم.
وی ادامه داد: در کشور ما منابع نفتی وارد بودجه نمی‌شود. درآمدهای نفت وارد یک صندوق می‌شود و هر ساله سود حاصل از آن وارد اقتصاد می‌شود.
وی در ادامه گفت: در حال حاضر ۹۰ درصد صادرات گاز ما به اتحادیه اروپا است و ۲۵ درصد تقاضای گاز اتحادیه اروپا را پاسخ می‌دهیم.
نوردام تصریح کرد: در سال‌های گذشته صادرکنندگان به دلایل سیاسی نتوانستند صادراتی داشته باشند اما سیاست نفتی نروژ این است که سیاسی نباشد و همه چیز براساس منافع بازرگانی باشد و در این صورت ما یک عرضه‌کننده مطمئن خواهیم بود.
وی یادآور شد: مسائل زیست محیطی ما هم از سیاست‌های نفتی ما است بنابراین در تجدیدپذیرها سرمایه‌گذاری کرده و سال آینده آن را دوبرابر خواهیم کرد.
وی با تاکید بر اینکه شرکت‌های نفت و گاز نروژ باید سعی کنند که با آینده سبز تطبیق شوند، خاطرنشان کرد: ما خود را یک شرکت انرژی می‌دانیم و باید از انرژی‌های فسیلی به سمت انرژی‌های نو تغییر مسیر بدهیم تا جایی که حتی شرکت‌های نفتی مثل استات اویل نیز تغییر نام داده و رویکرد محیط زیستی داشته‌اند.

Leave a Reply