دوره بانکداری بین المللی، تبادلات ارزی و قوانین و مقررات بین المللی و آشنایی با بورس با حضور اساتید مجرب دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دوره بانکداری بین المللی، تبادلات ارزی و قوانین و مقررات بین المللی و آشنایی با بورس با حضور اساتید مجرب دانشگاه جامع علمی و کاربردی در روزهای ۱۵ و ۱۶ مردادماه برگزار گردید.
کمیته مشترک بازرگانی ایران و نروژ در راستای رسالت آموزشی خود بمنظور ارتقای سطح دانش بازرگانی و تجاری اعضای محترم و بروز رسانی اطلاعات ضمن دعوت از کلیه اعضا و هیات موسسین و دبیران سایر اتاق ها و کمیته های مشترک بازرگانی بصورت رایگان اقدام به برگزاری چنین دوره هایی می نماید.

Leave a Reply