۱-کوشش در جهت گسترش ارتباطات و مراودات صاحبان صنایع و بازرگانان ایرانی و کشور مقابل در زمینه تجارت، صنعت، خدمات، کشاورزی، معدن و سایر امور مربوطه.

۲-مطالعه و بررسی بمنظور فراهم آوردن زمینه‏ های لازم برای سرمایه‏ گذاری‏ های صنعتی و بازرگانی و معدنی و کشاورزی در دو کشور.

۳-جمع آوری و ارزیابی اطلاعات آماری و سایر مطالب سودمند در مورد مسایل بازرگانی- صنعتی و اقتصادی دو کشور و قرار دادن این اطلاعات در اختیار متقاضیان ایرانی و کشور مقابل و همکاری با سازمان‏ ها و مقامات صلاحیتدار ایران و کشور مقابل به منظور تشویق و توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

۴-گسترش مبادله هیأت‏ های نمایندگی و اقتصادی بین دو کشور.

۵-انتشار مجله و کتاب و جزوات و نرم افزار، انتشار بولتن اطلاعاتی در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین ایران و کشور مقابل حاوی قوانین و مقررات اقتصادی دو کشور و سایر مطالب مفید و مرتبط.

۶-مشارکت در برپایی و اداره نمایشگاه‏ ها و سایر فعالیت‏ های مشابه، در چهارچوب قوانین مربوط و کمک به مؤسسات، سازمان‏ ها و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و کشور مقابل علاقمند به شرکت در نمایشگاه ‏های بین المللی که در ایران و کشور مقابل برگزار می ‏شود.

۷-برگزاری گردهمایی‏ ها و همایش ‏ها در زمینه توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور.

۸-همکاری و تشریک مساعی با کمیته‏ های متقابل در کشور مقابل.

۹-کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایران و کشور مقابل از طریق حکمیت و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری کمیته ایران.

۱۰- اداره امور کمیته با رعایت مقررات این اساسنامه و با همکاری نزدیک با مقامات رسمی، سازمان ‏ها و مؤسسات ایرانی و کشور مقابل.

۱۱-انجام سایر اقداماتی که برای نیل به اهداف فوق ضروری است یا به آنها مربوط باشد.